Sisältää-jäsen-merkki

Kopioi / Liitä

Klikkaa kopioidaksesi ▼
HTML tarkoittaa
∋
∋
U+220B
Sisältää-jäsen-merkki
Sisältää-jäsen-merkki, merkitty ∋, käytetään matematiikassa ilmaisemaan, että joukko sisältää tietyn alkion.
∌
U+220C
Ei-sisällä-jäsentä-merkki
Ei-sisällä-jäsentä-merkki, merkitty ∌, ilmaisee, että joukko ei sisällä tiettyä alkiota.

Mikä on sisältää-jäsen-merkki?

Sisältää-jäsen-merkki, joka on symbolisoitu ∋, osoittaa, että joukko sisältää tietyn alkion.

Esimerkki sisältää-jäsenen käytöstä

Joukko-opissa lause kuten A ∋ a luetaan "joukko A sisältää alkion a".

Sisältää-jäsen-merkin ja ei-sisällä-jäsentä-merkin vertailu

Sisältää-jäsen-merkki (∋) merkitsee alkion sisällyttämistä joukkoon, kun taas ei-sisällä-jäsentä-merkki (∌) osoittaa, että joukko ei sisällä tiettyä alkiota.

Sisältää-jäsen-merkin sovellukset ja erityiskäytöt

Sisältää-jäsen-merkki (∋) on monipuolinen:

  • Matematiikka: Välttämätön joukko-opissa ilmaisemaan, että joukko sisältää tietyn alkion.
  • Tietojenkäsittelytiede: Käytetään tietorakenteiden ja algoritmien suunnittelussa ilmaisemaan sisällytysuhteita.
  • Logiikka: Käytetään loogisissa ja matemaattisissa lauseissa kuvaamaan sisällyttämisen käsitettä.

Perspektiivin kääntö joukko-opissa

Kun Alkio-joukossa-merkki (∈) tarjoaa näkökulman alkiosta ("alkio on joukossa"), Sisältää-jäsen-merkki (∋) tarjoaa joukko-keskeisen näkökulman ("joukko sisältää alkion"). Tämä kaksijakoinen lähestymistapa mahdollistaa joustavamman ilmaisun suhteista joukko-opissa ja logiikassa.

Kuinka kirjoittaa sisältää-jäsen-merkki näppäimistöpikanäppäimillä, Alt-koodeilla ja LaTeXilla

  • Windows: Joidenkin näppäimistöjen tapauksessa pidä Alt-näppäintä pohjassa ja kirjoita numeronäppäimistöstä 8715, sitten vapauta Alt-näppäin.
  • Mac: Tämä saattaa vaihdella riippuen sovelluksista ja fonteista.
  • Linux: Paina Ctrl + Shift + u, kirjoita sitten 220B ja paina Enter.
  • HTML: Käytä nimettyä merkkiä ∋ tai numeromuotoista merkkiä ∋.
  • LaTeX: Kirjoita sisältää-jäsen-merkki LaTeXissa käyttämällä komentoa \ni tai \owns.

Symbolien kuvat

Sisältää-jäsen-merkkiEi-sisällä-jäsentä-merkki