Jakomerkki

Kopioi / Liitä

Klikkaa kopioidaksesi ▼
÷×+-=/✖️🟰
HTML tarkoittaa
÷ ÷
÷
U+F7
Jakomerkki
Jakomerkki (÷) edustaa matemaattista jakolaskua, jossa yksi luku jaetaan toisella.

Mikä on jakomerkki?

Jakomerkki, joka symboloidaan merkillä ÷, käytetään matematiikassa ilmaisemaan jakolaskun toimenpidettä, jossa yksi luku jaetaan toisella. Lisäksi perinteisen jakomerkin (÷) lisäksi kauttaviivaa (/) käytetään usein vaihtoehtona, erityisesti ohjelmoinnissa ja tietojen syöttämisessä. Jakomerkkiä (÷) voidaan käyttää vuorovaikutuksessa kauttaviivan (/) kanssa matemaattisissa lausekkeissa. Esimerkiksi ilmaisu "6 ÷ 2" vastaa ilmaisua "6 / 2".

Jakomerkin kirjoittaminen näppäinkomentojen, Alt-koodejen ja LaTeXin avulla

  • Windows: Pidä Alt-näppäintä alhaalla ja kirjoita numeronäppäimistöllä 0247, sitten vapauta Alt-näppäin.
  • Mac: Paina Option + /.
  • Linux: Paina Ctrl + Shift + u, kirjoita sitten 00F7 ja paina Enter.
  • HTML: Käytä nimettyä merkkiä ÷ tai numeromerkkiä ÷.
  • LaTeX: Jakomerkin kirjoittamiseen LaTeXissa käytä komentoa \div.

Symbolien kuvat

Jakomerkki