Ellipsimerkki

Kopioi / Liitä

Klikkaa kopioidaksesi ▼
.
HTML tarkoittaa
…
…
U+2026
Ellipsis
Ellipsi, joka merkitään kolmella pisteellä (...), ilmaisee lauseen tai puheen keskeytymistä tai taukoa.

Mikä on ellipsimerkki?

Ellipsimerkki, joka symboloidaan ..., käytetään usein osoittamaan taukoa, sanojen pois jättämistä tai ajatuksen katkeamista. Sitä voidaan myös käyttää keskeneräisen luettelon tai jatkumisen ilmaisemiseen.

Esimerkki ellipsin käytöstä

Kirjallisuudessa ellipsi voi ilmaista hahmon epäröintiä, esimerkiksi: "Luulin näkeväni... unohda se."

Ellipsin käyttö virallisessa kirjoittamisessa

Virallisessa kirjoittamisessa ellipsiä käytetään usein lainatun aineiston jätettyjen osien ilmaisemiseen. Esimerkiksi kirjan lainauksessa epäolennaiset osat voidaan jättää pois ja korvata ellipsillä lainauksen lyhentämiseksi säilyttäen samalla sen merkitys.

Ellipsimerkin sovellukset ja ainutlaatuiset käytöt

Ellipsimerkillä (…) on monia sovelluksia ja ainutlaatuisia käyttötapoja:

  • Kirjallisuus: Käytetään tauon, sanojen pois jättämisen tai ajatuksen katkeamisen ilmaisemiseen.
  • Matematiikka: Käytetään keskeneräisen sekvenssin tai luettelon ilmaisemiseen.
  • Graafinen suunnittelu: Käytetään suunnittelussa jatkumisen ilmaisemiseen.
  • Verkkosuunnittelu ja sovellussuunnittelu: Käytetään leikatun tekstin ilmaisemiseen tai osoittamaan, että lisää sisältöä on saatavilla.
  • Journalismi: Käytetään lainatussa aineistossa jätettyjen osien ilmaisemiseen.

Miten kirjoittaa ellipsimerkki näppäinyhdistelmillä, Alt-koodeilla ja LaTeXilla

  • Windows: Pidä Alt-näppäintä alhaalla ja kirjoita numeronäppäimistöltä 0133, sitten vapauta Alt-näppäin.
  • Mac: Paina Option + ;.
  • Linux: Paina Ctrl + Shift + u, sitten kirjoita 2026 ja paina Enter.
  • HTML: Käytä nimettyä entiteettiä … tai numerollista entiteettiä ….
  • LaTeX: Kirjoita ellipsimerkki LaTeXissa komennolla \ldots.

Symbolien kuvat

Ellipsis