Käänteinen huutomerkki

Kopioi / Liitä

Klikkaa kopioidaksesi ▼
¡!¿
HTML tarkoittaa
¡ ¡
¡
U+A1
Käänteinen huutomerkki
Sitä käytetään espanjassa ja joissain muissa kielissä huudahduksien tai voimakkaan tunteen ilmaisemiseen lauseen tai lausekkeen alussa.

Mikä on käänteinen huutomerkki?

Käänteinen huutomerkki (¡) on välimerkki, jota käytetään espanjassa ja joissain muissa kielissä. Se laitetaan huudahduksen tai voimakkaan tunteen ilmaisemiseksi lauseen tai lausekkeen alkuun. Tavallinen huutomerkki (!) käytetään lauseen lopussa, toimiessaan huudahduksen päättävänä merkkinä.

Kuinka käyttää käänteistä huutomerkkiä?

Käytä käänteistä huutomerkkiä oikein lauseen tai lausekkeen alussa, kun kyseessä on huudahdus tai voimakas tunteenilmaus. Käänteisen huutomerkin pariksi laita tavallinen huutomerkki, joka laitetaan lauseen loppuun. Tämä käytäntö on erityisen yleinen espanjankielisissä maissa ja katsotaan oikeaksi kirjoitusasun muodoksi näissä kielissä.

Esimerkki:

¡Qué hermoso día!

Tämä tarkoittaa "Mikä kaunis päivä!"

Erilaiset käytännöt eri maissa

Vaikka käänteistä huutomerkkiä käytetään pääasiassa espanjassa, sitä voi löytää myös muista kielistä, jotka ovat ottaneet vaikutteita espanjalaisesta välimerkkikäytännöstä. Kuitenkin sen käyttöä noudatetaan tiukimmin espanjankielisissä maissa.

Yleisiä virheitä käänteisen huutomerkin käytössä

  1. Käänteisen huutomerkki jää pois espanjassa: Yleinen virhe on olla käyttämättä käänteistä huutomerkkiä huudahduksen alussa espanjassa.
  2. Väärä sijoittaminen: Sitä käytetään keskellä tai lauseen lopussa sen sijaan, että se olisi lauseen alussa.

Vaikuttaako käänteisen huutomerkin käyttö lukemiseen?

Kyllä, kielissä, joissa sitä käytetään, käänteinen huutomerkki parantaa merkittävästi lukemisen sujuvuutta ilmaisemalla selvästi huudahduksen tai voimakkaan tunteen alkamisen. Tämä auttaa lukijaa valmistautumaan lauseen sävyyn ja korostukseen.

Kuinka kirjoittaa käänteinen huutomerkki näppäinkomentojen ja Alt-koodejen avulla

  • Windowsissa: Pidä Alt-näppäintä pohjassa ja kirjoita numeronäppäimistöllä 0161 ja vapauta sitten Alt-näppäin.
  • Macissa: Pidä Option-näppäintä pohjassa ja paina 1.
  • HTML-koodauksessa: Käytä nimettyä merkintää ¡.

Symbolien kuvat

Käänteinen huutomerkki