Lambdan symboli

Kopioi / Liitä

Klikkaa kopioidaksesi ▼
λΛαβπθΣΩ
HTML tarkoittaa
λ λ
λ
U+3BB
Lambdan symboli (pienillä kirjaimilla)
Pienellä kirjoitettu lambdan symboli on yleisesti käytetty eri tieteellisillä aloilla, kuten tietojenkäsittelytieteessä, fysiikassa ja matematiikassa, edustaen aallonpituutta, ominaisarvoja tai nimettömiä funktioita.
Λ Λ
Λ
U+39B
Lambdan symboli (isoilla kirjaimilla)
Isoa lambdan symbolia käytetään harvemmin, mutta se voi edustaa joukkoja, loogista lausumaa formaalisissa järjestelmissä tai toimia merkintänä lambdalaskennassa.

Mikä on lambdan symboli?

Lambdan symboli, joka merkitään λ (pienillä kirjaimilla) ja Λ (isoilla kirjaimilla), juontaa juurensa kreikan aakkosista, joissa se on 11. kirjain. Symbolilla on monia sovelluksia nykyaikaisilla akateemisilla ja tieteellisillä aloilla. Symbolin historia juontaa juurensa antiikin kreikan kielestä ja se on kehittynyt saadakseen useita käyttötarkoituksia nykypäivänä.

Lambdan symbolin alkuperä ja variaatiot

Kuten alfan symboli, lambdallakin on oma alkuperäinen muotonsa sekä useita variaatioita. Alla on nämä muodot esitettynä tavallisena tekstinä, jotta niitä on helppo kopioida ja liittää:

 • Alkuperäiset symbolit: λ, Λ
 • Variaatiot: 𝛌, 𝛬, 𝜆, 𝜦, 𝝀, 𝝠, 𝞴

Lambdan symbolin sovellukset eri aloilla

Lambdan symboli (λ, Λ) on monipuolinen ja sitä käytetään useilla eri aloilla:

 • Matematiikka: Käytetään merkitsemään ominaisarvoja lineaarialgebrassa.
 • Fysiikka: Edustaa aallonpituutta.
 • Tietojenkäsittelytiede: Edustaa nimettömiä funktioita ohjelmointikielissä, erityisesti funktionaalisessa ohjelmoinnissa.
 • Tekniikka: Yleisesti käytetään aallonpituuksien tai hajoamisnopeuksien merkitsemiseen.
 • Kielitiede: Kreikan aakkosten 11. kirjaimena sitä käytetään usein kielitieteellisissä symboleissa ja fonetiikan merkinnöissä.
 • Laskentateoria: Käytetään merkintänä lambdalaskennassa, matemaattisen logiikan ja tietojenkäsittelytieteen formaalisessa järjestelmässä.

Kuinka kirjoittaa lambdan symboli näppäimistöpikanäppäimillä, Alt-koodeilla ja LaTeXilla

 • Windows: Pidä Alt-näppäintä alhaalla ja kirjoita numeronäppäimistöllä 955 (pienellä kirjoitettuna) tai 923 (isoilla kirjoitettuna), sitten vapauta Alt-näppäin.
 • Mac: Yleensä vaatii erityisen merkkivalikon käyttämistä tai kopioimista muualta.
 • Linux: Pidä Ctrl + Shift -näppäimiä alhaalla, kirjoita 03bb (pienellä kirjoitettuna) tai 039b (isoilla kirjoitettuna) ja paina sitten Enter-näppäintä.
 • HTML: Pienellä kirjoitettuna käytä λ ja isoilla kirjoitettuna käytä Λ.
 • LaTeX: Pienellä kirjoitettuna käytä komentoa \lambda. Isoilla kirjoitettuna kirjoita yksinkertaisesti \Lambda.

Symbolien kuvat

Lambdan symboli (pienillä kirjaimilla)Lambdan symboli (isoilla kirjaimilla)