Osajoukko

Kopioi / Liitä

Klikkaa kopioidaksesi ▼
HTML tarkoittaa
⊂
⊂
U+2282
Osajoukko
Osajoukkosymbolia ⊂ käytetään joukko-opissa ilmaisemaan, että yksi joukko on toisen osajoukko mutta ei sama kuin se.
⊆
⊆
U+2286
Osajoukko tai yhtäsuuri kuin
Osajoukko tai yhtäsuuri kuin -symboli ⊆ ilmaisee, että yksi joukko on joko toisen osajoukko tai yhtäsuuri kuin se.

Mikä on "Osajoukko" -symboli?

Osajoukkosymboli, joka esitetään merkillä ⊂, merkitsee sitä, että yksi joukko sisältyy toiseen joukkoon, mutta ei ole sama kuin se. Esimerkiksi, jos meillä on joukot A = {1, 2, 3} ja B = {1, 2, 3, 4, 5}, voidaan ilmaista A ⊂ B, mikä tarkoittaa, että A on joukon B osajoukko.

Mikä on "Osajoukko tai yhtäsuuri" -symboli?

Osajoukko tai yhtäsuuri -symboli, joka esitetään merkillä ⊆, ilmaisee, että yksi joukko sisältyy joko toiseen joukkoon tai on sama kuin se. Samoille joukoille A ja B, A ⊆ B on myös oikein, koska A on joukon B osajoukko. Kuitenkin, jos A = {1, 2, 3} ja B = {1, 2, 3}, A ⊆ B olisi asianmukainen merkintä, koska molemmat joukot ovat samat.

Miten erottaa Osajoukko-symbolit toisistaan

On tärkeää ymmärtää näiden kahden symbolin ero välttääkseen sekaannusta. Muista, että ⊂ tarkoittaa tiukkaa osajoukkoa (ei sama), kun taas ⊆ tarkoittaa osajoukkoa tai yhtäsuuruutta. Jälkimmäinen symboli mahdollistaa sen, että verrattavat joukot voivat olla samat.

Osajoukko-symbolien sovellukset ja ainutlaatuiset käytöt

Osajoukkosymboleja (⊂ ja ⊆) käytetään perustavanlaatuisesti erilaisissa matemaattisissa ja laskennallisissa yhteyksissä:

  • Joukko-oppi: Käytetään ilmaisemaan suhteita joukkojen välillä.
  • Matematiikka: Ilmenee eri tieteenaloilla kuvaamaan joukkojen suhteita.
  • Tietojenkäsittelytiede: Välttämätön algoritmeissa ja tietorakenteissa joukkojen suhteiden ja operaatioiden ilmaisemiseen.

Osajoukko-symbolien kirjoittaminen

  • Windows: Käytä ⊂-merkkiin näppäinyhdistelmää Alt+8834 ja ⊆-merkkiin näppäinyhdistelmää Alt+8838.
  • Mac: Pääset käsiksi molempiin symboleihin merkkien katseluohjelmasta.
  • Linux: Käytä ⊂-merkkiin näppäinyhdistelmää Ctrl+Shift+u sitten 2282; ⊆-merkkiin seuraa 2286.
  • HTML: Käytä ⊂-merkkiin koodia ⊂ tai ⊂; ⊆-merkkiin koodia ⊆ tai ⊆.
  • LaTeX: Käytä ⊂-merkkiin koodia \subset; ⊆-merkkiin koodia \subseteq.

Symbolien kuvat

OsajoukkoOsajoukko tai yhtäsuuri kuin