korttien sekoittaminen
Tämä verkkosovellus voi tehdä useita nimiä korteiksi tai paperilapuiksi ja antaa sitten ihmisten valita satunnaisesti. Tämä on toinen tapa valita satunnaisesti ihmisiä, tehtäviä, päätöksiä tai palkintoja. Ihmiset käyttävät yleensä pillejä, paperiliuskoja tai tikkuja ja valitsevat yhden sattumanvaraisesti. Tämän verkkosovelluksen avulla voit tehdä nämä asiat helposti. Käytämme Fisher–Yates satunnaistusalgoritmia, jotta saat oikeudenmukaisia tuloksia. Kirjoita yksi kohde riviä kohden, toisin sanoen yhdellä rivillä on vain yksi kohde. Napsauta muuttaaksesi kaikki kohteet korteiksi, satunnaistaa ja kääntää ne sitten. Hauskuuden vuoksi otsikko on muokattavissa. Älä kirjoita sähköposteja, joissa pyydetään huijaamista! Noudata paikallisia lakeja ja käyttäjä on vastuussa rikkomuksista. Tämä sivu tarjotaan "sellaisenaan" ilman minkäänlaista nimenomaista tai oletettua takuuta.