Yhteenliittymäsymboli (JA)

Kopioi / Liitä

Klikkaa kopioidaksesi ▼
¬
HTML tarkoittaa
∧
∧
U+2227
Yhteenliittymäsymboli (JA)
Yhteenliittymäsymboli, merkitty ∧, edustaa loogista yhteenliittymää, joka on tosi vain silloin, kun molemmat operaattorit ovat tosia.

Mikä on yhteenliittymäsymboli (JA)?

Yhteenliittymäsymboli, joka symbolisoidaan merkillä ∧, käytetään logiikassa yhteenliittymäoperaation ilmaisemiseen. Yhteenliittymä on tosi vain silloin, kun molemmat operaattorit ovat tosia.

Vaihtoehtoiset ilmaisut ohjelmistoissa ja ohjelmoinnissa

Eri ohjelmistosovelluksissa ja ohjelmointikielissä "ja" -operaatiota voidaan ilmaista eri tavoin:

 • JavaScript (JS): Looginen "ja" ilmaistaan käyttämällä &&. Esimerkiksi x > 10 && y < 5.
 • Google Sheets: Käyttää funktiota AND(), kuten =AND(A1>10, B1<5).
 • Excel: Käyttää pääasiassa funktiota AND(), kuten =AND(A1>10, B1<5). Lisäksi * voidaan käyttää lyhenteenä "ja" taulukkoformuloissa.

Yhteenliittymäsymbolin sovellukset eri aloilla

Yhteenliittymäsymbolilla (∧) on sovelluksia useilla aloilla:

 • Matematiikka: Laajasti käytetty ehdollisessa logiikassa ja muissa matemaattisissa yhteyksissä.
 • Tietojenkäsittelytiede: Käytetään ohjelmoinnissa loogisiin operaatioihin ja ehtoihin.
 • Filosofia: Käytetään formaalissa logiikassa ja filosofisissa argumenteissa.

Yhteenliittymäsymbolin tulkinta riippuu suuresti sen kontekstuaalisesta käytöstä, oli kyse sitten akateemisista tieteenaloista tai sovelletuista tieteistä.

Kuinka kirjoittaa yhteenliittymäsymboli näppäimistöpikanäppäimillä, Alt-koodeilla ja LaTeX:llä

 • Windows: Pidä Alt-näppäintä alhaalla ja kirjoita sopiva koodi numeronäppäimistöllä, sitten vapauta Alt-näppäin. (Tarkka Alt-koodi voi vaihdella fontin ja ohjelmiston perusteella.)
 • Mac: Tarkka pikanäppäin voi vaihdella. Usein tarvitaan erikoistunutta ohjelmistoa tai asetuksia.
 • Linux: Paina Ctrl + Shift + u, kirjoita sitten Unicode-heksadesimaali ja paina Enter.
 • HTML: Käytä nimettyä merkkiä, joka sopii yhteenliittymäsymboliin tai sen numerollista merkkiä.
 • LaTeX: Kirjoita yhteenliittymäsymboli LaTeXissa komennolla \land.

Symbolien kuvat

Yhteenliittymäsymboli (JA)