Disjunktion Symboli (TAI)

Kopioi / Liitä

Klikkaa kopioidaksesi ▼
¬
HTML tarkoittaa
∨
∨
U+2228
Disjunktion Symboli (TAI)
Disjunktion Symboli, merkitty ∨, edustaa loogista disjunktion operaatiota, joka on tosi, kun ainakin yksi sen operaandeista on tosi.

Mikä on Disjunktion Symboli (TAI)?

Disjunktion Symboli, merkitty ∨, tarkoittaa logiikassa disjunktion loogista operaatiota. Disjunktio on tosi, kun ainakin yksi sen operaandeista on tosi.

Erilaiset esitystavat ohjelmoinnissa ja tietokoneohjelmissa

Eri ohjelmistoissa ja ohjelmointikielissä "tai" operaatiota voidaan esittää eri tavoin:

 • JavaScript (JS): Looginen "tai" esitetään käyttämällä ||. Esimerkiksi x > 10 || y < 5.
 • Google Sheets: Käyttää funktiota OR(), kuten =OR(A1>10, B1<5).
 • Excel: Käyttää pääasiassa funktiota OR(), kuten =OR(A1>10, B1<5). Lisäksi + voidaan käyttää lyhenteenä "tai" taulukkoformuloissa.

Disjunktion Symbolin soveltaminen eri aloilla

Disjunktion Symbolilla (∨) on sovelluksia useilla eri aloilla:

 • Matematiikka: Laajasti käytetty ehdollisessa logiikassa ja muissa matemaattisissa yhteyksissä.
 • Tietojenkäsittelytiede: Käytetään ohjelmoinnissa loogisiin operaatioihin ja ehtoihin.
 • Filosofia: Käytetään formaalissa logiikassa ja filosofisissa argumenteissa.

Disjunktion Symbolin tulkinta riippuu suuresti sen kontekstuaalisesta käytöstä, olipa kyse sitten akateemisista tieteenaloista tai sovelletusta tieteestä.

Kuinka kirjoittaa Disjunktion Symboli näppäimistön pikakuvakkeilla, Alt-koodeilla ja LaTeXilla

 • Windows: Pidä Alt näppäintä pohjassa ja kirjoita sopiva koodi numeronäppäimistöllä, sitten vapauta Alt näppäin. (Tarkka Alt-koodi voi vaihdella fontin ja ohjelmiston perusteella.)
 • Mac: Tarkka pikakuvake voi vaihdella. Usein tarvitaan erikoistunutta ohjelmistoa tai asetuksia.
 • Linux: Paina Ctrl + Shift + u, kirjoita sitten Unicode-hexadesimaaliluku ja paina Enter.
 • HTML: Käytä nimettyä merkkiä, joka sopii disjunktion symboliin tai sen numerollista merkkiä.
 • LaTeX: Disjunktion Symbolin kirjoittamiseksi LaTeXissa käytä komentoa \lor.

Symbolien kuvat

Disjunktion Symboli (TAI)