Osittaisderivaattimerkki

Kopioi / Liitä

Klikkaa kopioidaksesi ▼
δΔ
HTML tarkoittaa
∂
∂
U+2202
Osittaisderivaattimerkki
Osittaisderivaattimerkki (∂) edustaa osittaisderivaattojen laskutoimitusta matematiikassa, joka kuvaa funktion muutosta yhden muuttujan muuttuessa, kun muut muuttujat pidetään vakioina.

Mikä on osittaisderivaattimerkki?

Osittaisderivaattimerkki (∂) on matematiikassa käytettävä merkki, joka ilmaisee osittaisderivaattojen laskutoimituksen. Se kuvaa funktion muutosta yhden muuttujan muuttuessa, kun muut muuttujat pidetään vakioina.

Osittaisderivaattimerkin sovellukset eri aloilla

Osittaisderivaattimerkillä (∂) on laajat sovellukset:

  • Matematiikka: Tärkeä monimuuttujaisen laskennan kannalta useiden muuttujien funktioiden tutkimiseen.
  • Fysiikka: Käytetään eri osa-alueilla, kuten termodynamiikassa ja sähkömagnetismissa, ilmaisemaan muutoksen nopeutta tiettyyn muuttujaan nähden, kun muut muuttujat pysyvät vakioina.
  • Insinööritieteet: Tärkeä ongelmien ratkaisemisessa, jotka liittyvät järjestelmiin, jotka muuttuvat useiden muuttujien suhteen.

Osittaisderivaattimerkin tulkinta riippuu suuresti sen kontekstuaalisesta käytöstä, akateemisista tieteenaloista soveltaviin tieteisiin.

Kuinka kirjoittaa osittaisderivaattimerkki näppäimistöpikanäppäimillä, Alt-koodeilla ja LaTeXilla

  • Windows: Useimmissa fonteissa ja ohjelmistoissa ei ole suoraa Alt-koodia. Kuitenkin erikoisohjelmistot tai merkkikartat voivat auttaa.
  • Mac: Tarkat pikanäppäimet voivat vaihdella. Erikoisohjelmistot tai merkkikatseluohjelma voivat olla tarpeen.
  • Linux: Paina Ctrl + Shift + u, kirjoita sitten Unicode-heksadesimaaliluku ja paina Enter.
  • HTML: Käytä numeerista merkkiä, joka vastaa osittaisderivaattimerkkiä.
  • LaTeX: Osittaisderivaattimerkin kirjoittamiseksi LaTeXissa käytä komentoa \partial.

Symbolien kuvat

Osittaisderivaattimerkki