Proportionaalinen merkki

Kopioi / Liitä

Klikkaa kopioidaksesi ▼
=δ
HTML tarkoittaa
∝
∝
U+221D
Proportionaalinen merkki
Tämä merkki on matematiikassa käytetty ilmaisemaan, että kaksi suuretta vaihtelevat suhteessa toisiinsa.

Mikä on Proportionaalinen merkki?

Proportionaalinen merkki, merkitty ∝, on laajasti käytetty matematiikassa ilmaisemaan, että kaksi suuretta ovat suhteessa toisiinsa. Tämä tarkoittaa sitä, että kun toinen suure kasvaa tai pienenee, toinen suure kasvaa tai pienenee tasaisella vauhdilla. Merkki juontaa juurensa matemaattisista käytännöistä ja se on olennainen yhtälöissä ja kaavoissa suhteellisuuden ilmaisemiseksi.

Proportionaalisen merkin soveltaminen eri aloilla

Proportionaalisella merkillä on erilaisia sovellutuksia eri tieteenaloilla, mikä kuvastaa sen monipuolisuutta:

 • Matematiikka: Sitä käytetään pääasiassa suoran verrannollisuuden ilmaisemiseen kahden muuttujan välillä.
 • Fysiikka: Käytetään ilmaisemaan lakeja ja periaatteita, joissa suureet vaihtelevat suhteessa toisiinsa, kuten Hooken laki.
 • Insinööritiede: Käytetään dynamiikan, virtausmekaniikan ja muiden alojen tutkimuksessa suhteellisuuden ilmaisemiseksi.
 • Taloustiede: Osoittaa suhteita taloudellisten muuttujien välillä, jotka muuttuvat yhdessä kiinteässä suhteessa.
 • Kemia: Käytetään reaktioiden nopeuden tai muiden suhteellisten suureiden kuvaamiseen.

Miten kirjoittaa Proportionaalinen merkki näppäimistön pikakuvakkeilla, Alt-koodeilla ja LaTeXilla

 • Windows: Valitettavasti Proportionaaliselle merkille ei ole suoraa Alt-koodia. Usein on tarpeen käyttää erityistä merkkivalikkoa tai kopioida se muualta.
 • Mac: Samoin kuin Windowsissa, saatat joutua käyttämään erityistä merkkivalikkoa tai kopioimaan merkin toisesta lähteestä.
 • Linux: Proportionaalisen merkin lisääminen saattaa vaatia kopioimista toisesta lähteestä, koska suoraviivaista syöttötapolaa ei ole.
 • HTML: Käytä ∝ lisätäksesi Proportionaalinen merkin.
 • LaTeX: Käytä komentoa \propto kirjoittaaksesi Proportionaalinen merkki.

Vaihtelut ja vastaavat symbolit

Vaikka Proportionaalinen merkki on ainutlaatuinen suhteellisuuden ilmaisemisessaan, se liittyy ja sekoitetaan joskus muihin matemaattisiin symboleihin. Nämä symbolien erot ymmärtäminen on tärkeää tarkkojen matemaattisten ilmaisujen kannalta.

 • Yhtäsuuruusmerkki (=): Edustaa täsmällistä tasa-arvoa kahden lausekkeen välillä.
 • Noin yhtä suuri kuin (≈): Käytetään kun kaksi suuretta ovat lähes, mutta eivät täysin, yhtä suuria.
 • Summausmerkki (∑): Ilmaisee lukujen sarjan summaa, ei liity suhteellisuuteen mutta nähdään usein matemaattisissa yhteyksissä.

Symbolien kuvat

Proportionaalinen merkki