ES6 syntaksitarkistus

Online ECMAScript 6 Checker.

Hyvä! Ei ole virhe!