Phi-symboli

Kopioi / Liitä

Klikkaa kopioidaksesi ▼
φΦϕΠθλε
HTML tarkoittaa
φ φ
φ
U+3C6
Pieni phi-symboli
Pieni phi-symboliä käytetään usein fysiikassa, matematiikassa ja insinööritieteissä edustamaan magnetista fluksia, kultaista leikkausta ja muita käsitteitä.
Φ Φ
Φ
U+3A6
Iso phi-symboli
Isoa phi-symbolia käytetään esimerkiksi sähkötekniikassa vaihekulman esittämiseen ja matematiikassa tiettyjen funktioiden merkitsemiseen.
ϕ ϕ
U+3D5
Phi-variantti-symboli
Käytetään vaihdellen yhdessä phin kanssa tietyissä yhteyksissä.

Mikä on phi-symboli ja sen käyttöhuomiot?

Phi-symboli esitetään merkkinä φ (pieni kirjain), Φ (iso kirjain) ja ϕ (variantti). Se juontaa juurensa kreikkalaisesta aakkosista ja sitä käytetään monipuolisesti eri tieteellisillä, akateemisilla ja insinööritieteellisillä aloilla. Standardimuodon φ ja variantin ϕ käyttö vaihtelee alan ja kontekstin mukaan. Esimerkiksi matematiikassa standardimuoto φ merkitsee usein kultaista leikkausta, kun taas fysiikassa varianttia ϕ käytetään usein magnetiselle fluksille ja sähköiselle potentiaalille.

Phi-symbolin alkuperä ja variaatiot

Phi-symbolilla on alkuperäinen muoto sekä useita variaatioita. Alla nämä muodot esitetään tavallisessa tekstimuodossa helppoa kopiointia ja liittämistä varten:

 • Alkuperäiset symbolit: φ, Φ, ϕ
 • Pienet kirjasinvariaatiot: , , ,
 • Matemaattiset variaatiot: 𝚽, 𝛗, 𝛟, 𝛷, 𝜑, 𝜙, 𝜱, 𝝋, 𝝓, 𝝫, 𝞅, 𝞍, 𝞥, 𝞿, 𝟇

Phi-symbolin sovellukset eri aloilla

Phi-symbolilla (ϕ, Φ) on monia sovelluksia useilla eri aloilla:

 • Matematiikka: Käytetään kultaista leikkausta, Eulerin phi-funktiota ja muita erityislukuja edustamaan.
 • Fysiikka: Edustaa magnetista fluksia ja vaihekulmia. Sekä ϕ että Φ voidaan käyttää.
 • Insinööritiede: Yleisesti käytetään vaihekulmiin sähkötekniikassa ja erilaisten kertoimien esittämiseen.
 • Biologia: Edustaa populaation lisääntymissuhdetta epidemiologiassa.
 • Tietojenkäsittelytiede: Käytetään algoritmeissa erilaisten tekijöiden ja suhteiden edustamiseen.

Huomio: Pieni phi-symboli (φ) voi joskus sekoittua tyhjän merkin (∅) kanssa, erityisesti käsinkirjoituksessa tai tiettyjen fonttien kohdalla. Sekaannusten välttämiseksi jotkut suosivat phi-varianttisymbolia (ϕ) tai merkitsevät selkeästi, mitä kukin symboli edustaa.

Kuinka kirjoittaa phi-symboli näppäimistön pikakuvakkeilla, Alt-koodeilla ja LaTeXilla

 • Windows: Pidä Alt-näppäintä pohjassa ja kirjoita numeronäppäimistöltä 966 (pieni kirjain) tai 934 (iso kirjain), jonka jälkeen vapauta Alt-näppäin.
 • Mac: Käytä erikoismerkkivalikkoa tai kopioi jostain toisesta lähteestä.
 • Linux: Paina Ctrl + Shift + u, kirjoita sitten 03D5 (pieni kirjain) tai 03A6 (iso kirjain) ja paina Enter.
 • HTML: Pienellä kirjaimella käytä φ ja isolla kirjaimella Φ.
 • LaTeX: Pienellä kirjaimella käytä komentoa \phi. Isolla kirjaimella voit kirjoittaa yksinkertaisesti \Phi.

Symbolien kuvat

Pieni phi-symboliIso phi-symboliPhi-variantti-symboli